Tổ chức JITCO thăm Trung tâm Nhật Ngữ TIC

JITCO là một tổ chức tại Nhật Bản nhằm hướng dẫn và chỉ đạo việc tiếp nhận thực tập sinh kĩ năng để quy trình này được thực hiện một cách đúng đắn và thuận lợi nhất, hỗ trợ thực tập sinh kĩ năng về quyền lợi pháp lý và những thắc mắc của TTS.

Other albums

Online Support
JAPANESE STOCK EXCHANGE::
Link unit
link unit 3
link unit 2
link unit 1

Our partner

advertisement 1
advertisement 2
Liên hệ