CÔNG TY TIC TẬP HUẤN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ COC NĂM 2018

Hàng năm Công ty cổ phần quốc tế - TIC đều tổ chức buổi Tập huấn Bộ quy tắc ứng xử CoC-VN cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.
 

Các tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
TƯ VẪN XKLĐ NHẬT BẢN:
Đơn vị thành viên
Liên kết Trường Etec
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Cục Quản Lý Lao Động

Đối tác Công Ty

quang cao 01
quang cao 02
Liên hệ