最新訊息

TIC TỔ CHỨC TRUNG THU NĂM 2019 TW

TIC TỔ CHỨC TRUNG THU NĂM 2019 TW

21/10/2019
Hằng năm cứ đến ngày rằm tháng tám âm lịch, công ty cổ phần quốc tế tic tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho con em cán bộ nhân viên nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết giữa ban lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân viên.
慶祝總經理慶生

慶祝總經理慶生

29/10/2019
每年2月23日是公司最大人物之特別時刻。是董事長(兼總經理)清良先生之生日  
TIN THI TUYỂN NGÀY 30 THÁNG 11 ĐƠN HÀNG CƠM HỘP TW

TIN THI TUYỂN NGÀY 30 THÁNG 11 ĐƠN HÀNG CƠM HỘP TW

21/10/2019
Công ty Cổ phần quốc tế TIC liên tục có những đơn hàng thực phẩm cơm hộp, riêng trong tháng 11 nghiệp đoàn bên Nhật Bản đã sang tuyển 3 lần đơn hàng thực phẩm làm cơm hộp tại Trung tâm Nhật ngữ TIC.  
直線協助
日本勞工輸出咨詢:
成員單位
Liên hệ